Cập nhật chính sách hỗ trợ dịch Covid mới nhất tại FLC Vĩnh Phúc

Hiện tại Các booking FIT (khách lẻ) xin đổi giai đoạn vì lý do dịch bệnh cần có lý do hợp lý và bằng chứng đi kèm và cần gửi thông tin sớm (trước 48h check in)

Các đối tượng khách hàng sẽ được áp dụng đổi giai đoạn nếu là:

- Đặt phòng của khách sinh sống tại các địa phương có dịch theo công bố của Nhà Nước (được hiểu là khu vực bị cách ly do dịch bệnh).

- Đặt phòng của khách tại các khách sạn flc nằm trong vùng công bố có dịch.

- Đặt phòng của nhóm khách F1, F2, F3 theo xác nhận;

- Đặt phòng của Y/bác sỹ/công an/quân nhân: được điều động chống dịch (có giấy tờ xác nhận)

Phương án hỗ trợ là dời ngày sử dụng dịch vụ:

- Không áp dụng hoàn trả chênh lệch giá dịch vụ trong mọi trường hợp

- Áp dụng phụ thu chênh lệch trong trường hợp giá tại thời gian thay đổi cao hơn đặt phòng hiện tại.

Đại lý cấp 1 FLC Elite Tour