FLC Vĩnh Phúc là m ộ t trong n h ữ ng khu resort 5 sao g ầ n Hà N ộ i . Là m ộ t trong 4 khu ngh ỉ dư ỡ ng 5 sao thu ộ c t ậ p đoàn FLC - m ộ t trong …

Đọc thêm